POE REPORTAGE

IT

POE REP

Under andra halvan av 1990-talet och en bit in på 2000-talet skrev jag om IT för Göteborgs-Posten i princip på heltid.

Numera skriver jag mest om IT i samband med utbildning, till exempel distansundervisning.

Som en spinoff till it-artiklarna har jag 1997 - 2008 undervisat i webbjournalistik och konsten att göra webbsidor på JMG vid Göteborgs universitet.

Jag har också föreläst och undervisar om webben på så skilda ställen som Tidningen i skolan, Vätterbygdens folkhögskoal, frilansklubbar, webbansvariga vid Göteborgs gymnasieskolor, anställda vid skattemyndigheten, rektorer och försäkringsinspektörer.

© 2008 Per-Olof Eliasson | Original design Andreas Viklund