Snart kan du vara uppkopplad i bilen

Trådlös uppkoppling av bilar väntar på sitt stora genombrott. Problemet är inte längre tekniken utan att hitta funktioner och tjänster som bilägarna behöver och vill betala för.

Redan nu finns automatiska larmsamtal, fjärrdiagnostik, trådlös kontroll av bilens kondition, GPS-spårning av stulna bilar och övervakning av hur vi kör.
- Tekniskt är det inga begränsningar idag, även om det kan vara problem med täckning eller långsamma överföringar, utan problemet är tjänsterna och betalningen. Vilka tjänster är folk intresserade av och vad vill de betala? säger Jan Unander, vd för Telematics Valley, en intresseorganisation för företag och organisationer som på ett eller annat sätt sysslar med telematik – alltså trådlös uppkoppling av fordon och maskiner.
- Jag påstår att vi är en av världens ledande telematikcentrum, säger Jan Unander.
Telematics Valley har sitt kontor på Lindholmen i Göteborg och har som medlemmar en rad svenska och några brittiska företag. Bland medlemmarna märks Volvo, Saab, Scania, Ericsson och Vägverket.
Jan Unander understryker att det gäller att hitta en funktion som folk använder ofta och är värt något för dem och tar ett exempel.
- Volvo hade länge erbjudit en navigeringstjänst men den sålde inte bra förrän man lade till möjligheten att bli varnad för hastighetskamerorna.
Nu innehåller navigeringstjänster även sevärdheter, restauranger, bankomater och så vidare. Knepigare är det med de mest angelägna upplysningarna, som om vägen är halkig eller om det finns vägarbeten längre fram.
- Var det är vägarbeten och annan värdefull information finns redan gratis i en databas hos Vägverket. Men Vägverket har inte en organisation som  hinner uppdatera uppgifterna. Och kan man inte lita på sådan information används den inte.
Navigeringen i fordon använder mottagning av en GPS-signal medan de flesta andra telematiktjänster är beroende av uppkoppling via mobiltelefon.
Här är flaskhalsen att i Europa är relativt få bilar utrustade med inbyggda mobiltelefoner. Fabrikanterna har inte varit intresserade att förse fordonen med den finessen om inte någon annan betalar.
En nyckel till att det ska hända något drastisk på det här området är eCall - automatisk uppringning till en larmcentral när bilens krockkudde löser ut. Föraren ska också enkelt kunna larma om han blir sjuk eller hamnar i en kritisk situation.
- Det här en funktion som kan spara liv. För en svårt skadad är varje minuts fördröjning kritisk, säger Jan Unander.
Men i hela Europa finns bara cirka 400 000 bilar utrustade för eCall mot sex miljoner i USA.
- I USA förser GM sina bilar med ett system kallad OnStar. Anledningen är inte bara möjligheten till eCall utan att OnStar också har en nödknapp. När föraren känner sig hotad kan han trycka på en röd knapp för att kalla på polisen, säger Jan Unander.
Efterfrågan på sådana larm är inte så stor i Europa, man är inte lika rädd för överfall här. Men svaret på telematikbranschens böner kan vara planerna inom EU på en obligatorisk publik eCall-tjänst.
- Behovet finns, 2006 dödades 41 600 människor i trafiken inom EU. En publik eCall-tjänst skulle kunna spara 100 miljarder euro per år.
Enligt EU:s planer skulle eCall bli obligatoriskt i nya bilar 2010 men det tror inte Jan Unander är realistiskt, i bästa fall är det genomförbart till 2012 – 2013.
Den dag alla nya bilar har inbyggda mobiltelefoner öppnas dörren för en rad telematiktjänster.
Så kallade övervakningsförsäkringar, pay-as-you-drive, finns redan på marknaden i bland annat i Storbritannien. En "svart låda" i bilen sänder information direkt till försäkringsbolaget om hur bilen körs. Liknande system diskuteras också i Sverige.
En aktuell fråga är miljön och koncept som pay-as-you-pollute.
– Man har utvecklat ett system för att med befintliga sensorer och data i bilen utvärdera hur mycket kväveoxid, koldioxid och partiklar den släpper ut. Informationen kan i framtiden sändas till en myndighet som skickar hem en räkning.
Både pay-as-you-drive och pay-as-you-pollute förutsätter att bilens datasystem tappas på information, något som kan bli ett hot mot den personliga integriteten. Från bilens datasystem går att utläsa inte bara var, när och hur snabbt bilen körs, utan till exempel om färden är vinglig - kanske på grund av rattfylleri.
Att det här är känsligt visar ett rättsfall som Jan Unander refererar till.
- En Saab hade varit inblandat i ett brott. Polisen ville använda informationen som fanns lagrad i bilens datasystem men Saab ansåg sig inte kunna lämna ut den. Domstolsutslaget blev att om ett fordonet varit inblandat i ett grovt brott får polisen använda uppgifterna i den svarta lådan. Men bilföretaget behöver inte berätta för polisen hur informationen ska tolkas.
Ingen biltillverkare vill lämna ut sådana uppgifter eftersom efterfrågan på deras bilar skulle minska. Vem vill riskera att bli avslöjad som lagbrytare av sin egen bil?
Och för polisen är det inte alltid lätt att på egen hand tolka informationen från många bilmodeller. Bilens datasystem har 20 000 – 25 000 olika parametrar och mängden data har i ett test visat sig uppgå till cirka 1 GB i veckan.
Mindre kontroversiellt är olika former av teknisk övervakning, diagnostik över tekniska problem och förberedelser för verkstadsbesök. Lastbilssidan ligger före, bland annat använder Volvo Lastvagnar ett sådant system i USA. Där installeras en trådlös övervakning av alla lastbilar som säljs med en så kallad 07-motor. Information från fordonets diagnostiksystem samlas in via satellit och analyseras av Volvo i USA.
- I förlängningen kan informationen användas för att åtgärda fordonet innan felen uppstår. Det har enorma fördelar för både tillverkaren, återförsäljaren och bilägaren.
Motsvarande system för att övervaka och diagnostisera är på gång också för personbilar.
I Storbritannien används även trådlös övervakning av säkerhetsfunktioner i lastbilar för att minska antalet timmar bilarna måste stå på verkstad.
- Där måste vissa säkerhetsfunktioner på lastbilar besiktigas mycket oftare än här. Det orsakar stora stilleståndskostnader som går att undvika genom att säkerheten kontrolleras trådlöst.
Jan Unander tror att Bilprovningen kommer att börja testa bilar på ett liknande sätt, till en början på besiktningsstationerna.
Ett frågetecken är om bilar i huvudsak kommer att kopplas upp med fast monterad sändare och mottagare eller via förarens vanliga mobiltelefon.
- Mycket talar för att det blir förarens mobiltelefon i de fall där det går att kompromissa med säkerheten, säger Jan Unander.
Anledningen är att många av de funktioner man vill ha inte bara används i bilen.
Ett exempel är underhållning och information för passagerarna som musik, video, tv, onlinespel, internet och e-post. Den kan tas emot av vanliga mobiltelefoner och föras över till bilens interna infotainmentsystem.
- När det gäller underhållning har bilbranschen nog redan förlorat till mobilbranschen och de företag som levererar tjänsterna.
Möjligheterna med uppkopplade bilar är alltså stora.
- Jag tror personligen att runt hörnet finns nya tjänster som fokuserar på att skapa relationer mellan människor, något jämförbart med Facebook, sms, Skype eller e-post, säger Jan Unander. Vi människor är beredda att betala för att känna oss behövda och bekräftade – det gäller för telematikindustrin att se möjligheterna.
Per-Olof Eliasson (Publicerad i tidningen GP 2008)